Fotogalerija  

   

Pobožnosti  

Svaku večer pola sata prije svete mise moli se krunica.

Susreti FRAMA-e srijedom poslije svete mise

Četvrtkom poslije sv. mise klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom.

Četvrtkom poslije sv. mise i klanjanja sastaje se molitvena grupa.

Svakog prvog četvrtka u mjesecu, poslije svete mise klanjanje pred Presvetim oltarskim sakramentom u organizaciji naših mladih.

Za vrijeme korizme svakog petka u crkvi St. Josef prije svete mise pobožnost križnog puta u 18.30 sati.

Pobožnost 13 utoraka na čast svetog Ante 13 tjedana prije blagdana u Misiji.

   

Pred nama  

02. 05. 2020. - Prva pričest

09. 05. 2020. - Susret Hrvatske katoličke mladeži

16. 05. 2020. - Krizma

   

Fra Zvonko Tolić, župnik
Rođen je 17. siječnja 1966. godine u Imotskome. Nakon završene osnovne škole u Vinjanima i Imotskome, Franjevačku klasičnu gimnaziju završava u Sinju 1984. godine. U franjevački novicijat na Visovcu stupio je 7. srpnja 1984. godine. Studirao je filozofiju i teologiju u Makarskoj i Zagrebu. Za svećenika je zaređen 28. lipnja 1992., a mladu je misu proslavio 12. srpnja 1992. u Vinjanima. Nakon jednogodišnje službe župnik „in solidum“, 1993. godine upisuje studij povijesti i geografije na Filozofskome i Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu. U isto vrijeme apsolvira poslijediplomski studij iz Hrvatske crkvene povijesti na Katoličko bogoslovnome fakultetu u Zagrebu te završava studij muzeologije na Filozofskome fakultetu. 
Od 1997. do 1999. godine magistar je bogoslova u franjevačkome samostanu Majke Božje Lurdske u Zagrebu. Te godine odlazi u Sinj na službu profesora povijesti i geografije u Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji u Sinju, za vrijeme koje je 2003. jednu godinu bio doprefekt sjemeništaraca te nekoliko godina školski knjižničar. U to je vrijeme također završio studij bibliotekarstva na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. 
Godine 2010. dolazi na službu dušobrižnika u Stuttgart, a godinu dana kasnije, 2011., postaje voditeljem Hrvatskih katoličkih zajednica Stuttgart Zentrum.

Geboren am 17. Januar 1966 in Imotski. Nachdem er die Grundschule in Vinjani und Imotski beendet hatte, schloss er das Franziskanisch-Klassische Gymnasium im Jahr 1984 in Sinj ab.  Am 7.Juli1984 trat er auf Visovac ins Franziskanische Noviziat ein. Er studiert Philosophie und Theologie in Makarska und Zagreb. Zum Priester wurde er am 28.Juni 1992 geweiht.  Seine Primiz wurde am 12. Juli 1992 in dem Geburtsort Vinjani gefeiert. Nach dem einjährigen Dienst als Pfarrer „in solidum“ immatrikulierte er sich 1993 für das Studium der Geschichte und Geographie an der Philosophischen und Naturwissenschaftlichen Fakultät in Zagreb. Zur gleichen Zeit absolvierte er ein Post-Diplom-Studium in Kroatischer Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Zagreb und schloss das Studium der Museologie an der Philosophischen Fakultät ab.
Von 1997 bis 1999 war er Leiter der Theologiestudenten im franziskanischen Kloster der Mutter Gottes von Lourdes in Zagreb. In diesem Jahr übernahm er am Franziskanisch­-Klassischen Gymnasium  in Sinj den Dienst als Lehrer für Geschichte und Geographie. Im Jahr 2003 war er ein Jahr Vertreter des Leiters für die Seminaristen und einige Jahre Schulbibliothekar. In dieser Zeit schloss er auch das Studium zum Bibliothekar an der Philosophischen Fakultät in Zagreb ab.
Im Jahr 2010 ging er in den Dienst als Seelsorger in Stuttgart, ein Jahr später, 2011, wurde er Leiter der Kroatischen Katholischen Gemeinde Stuttgart-Zentrum.


Fra Radoslav Tolić, župski vikar
Rodio se 20. listopada 1961. godine u Vinjanima kod Imotskoga. Osnovnu je školu završio u Vinjanima i Imotskome, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu.
U novicijat na Visovcu stupio je 11. srpnja 1982. godine, a za svećenika je zaređen 25. lipnja 1990. godine u Splitu. Tri tjedna kasnije mladu je misu proslavio u rodnim Vinjanima. Službu župnoga vikara obnašao je od 1990. do 1993. godine u Imotskome, zatim do 1996. u Prološcu. Tada dolazi za dušobrižnika u Stuttgart Bad Cannstatt do 2001. godine, a tada odlazi za dušobrižnika u Berlin do 2018. Od listopada 2018. dolazi u Stuttgart kao župni vikar.

Geboren am 20. Oktober im Jahr 1961 in Vinjani bei Imotski. Die Grundschule schloß er in Vinjani und Imotski ab, das Franziskanisch-Klassische Gymnasium  in Sinj und das Philosophisch-Theologische Studium in Makarska und Zagreb.
Ins Noviziat auf Visovac trat er am 11. Juli 1982 ein und wurde am 25.Juni im Jahr 1990 zum Priester geweiht. Drei Wochen später feierte er Primiz im Geburtsort Vinjani. Das Amt des Pfarrvikars bekleidete er von 1990 bis 1993 in Imotski, danach bis 1996 in Proložac. Dann ging er in die Seelsorge in Stuttgart-Bad Cannstatt bis zum Jahr 2001 und danach in die Seelsorge nach Berlin bis 2018. Seit Oktober 2018 kommt  er in Stuttgart als Pfarrvikar.


S. Ivanka Koluder, pastoralna suradnica
Rođena je 3. ožujka 1946. godine u Jastrebarskome. U rodnome mjestu završava osnovnu školu 1960. godine, a pedagošku gimnaziju u Zagrebu 1964. Nakon gimnazije dvije godine studira pedagogiju u Zagrebu, a zatim dvije godine radi kao odgojiteljica u Austriji. Nakon određenoga promišljanja, odlučuje se 1968. godine biti časnom sestrom milosrdnica te ulazi u samostan časnih sestara sv. Vinka u Untermarchtalu. Godine 1971. upisuje studij socijalne pedagogije u Stuttgartu i Esslingenu. Nakon studija u Untermarchtalu od 1976. do 1979. godine provodi život u postulaturi i novicijatu, a svoje je redovničke zavjete imala u matičnoj kući u Untarmarchtalu 1980. godine. Sljedećih osam godina radi kao dječja pedagoginja u dječjim domovima u Biskupiji. Godine 1988. počinje raditi kao zatvorska dušobrižnica u Schwäbisch Gmündu i tu ostaje sve do 2011. godine.
Od siječnja 2012. godine radi u našoj zajednici kao dušobrižnica, s posebnim naglaskom na socijalni rad.

Geboren wurde sie am 03. März 1946 in Jastrebarsko. Im Geburtsort schloss sie die Grundschule 1960 ab und das pädagogische Gymnasium 1964. Nach dem Gymnasium studierte sie zwei Jahre Pädagogik in Zagreb, danach arbeitete sie als Erzieherin zwei Jahre in Österreich. Nach einiger Überlegung entschloss sie sich 1968 Ordensschwester zu werden. Sie trat in das Kloster der Schwestern des Hl. Vinzenz von Paul in Untermarchtal ein. Im Jahr 1971 begann sie das Studium der Sozialpädagogik in Stuttgart und Esslingen. Nach dem abgeschlossenen Studium bereitete sie sich vom 1976 – 1979 im Postulat und Noviziat auf ihr Ordensleben vor. Ihr Ordensgelübde legte sie im Mutterhaus Untermarchtal 1980 ab. In den folgenden acht Jahren war sie in verschiedenen Kinderheimen der Diözese als Kinderpädagogin tätig. Im Jahr 1988 begann sie im Frauengefängnis Schwäbisch Gmünd ihre Tätigkeit als Gefängnisseelsorgerin, die sie bis Ende 2011 ausübte.
Seit Januar 2012 arbeitet sie als Seelsorgerin in unserer Gemeinde, mit dem Schwerpunkt Sozialarbeit.


Zora Bilobrk, pastoralna suradnica
Rođena je 18. veljače 1985. godine u Mostaru. Osnovu školu započela je u Friedbergu kod Frankfurta, a povratkom obitelji u Domovinu, završila ju je u Sesvetskome Kraljevcu 2000. godine. Nakon što je 2004. godine završila XVIII. jezičnu gimnaziju u Zagrebu, upisala je teološki fakultet koji je završila 2008. godine. Istovremeno je pohađala srednju glazbenu školu, koju je završila 2005. godine, također u Zagrebu. Od 2012. godine radi u našoj zajednici kao pastoralna suradnica. Udana je i majka dvoje djece.

Geboren wurde sie am 18. Februar 1985 in Mostar. Die Grundschule begann sie in Friedberg bei Frankfurt. Nach der Rückkehr der Familie in die Heimat schloss sie die Grundschule im Jahr 2000 in Sesvetvski Kraljevac ab. Nachdem sie 2004 das XVIII Sprachgymnasium abschloss, begann sie ihr Studium an der theologischen Fakultät, das sie 2008 abschloss. Gleichzeitig besuchte sie die mittlere Musikschule, die sie 2005 auch in Zagreb erfolgreich beendete. Seit 2012 arbeitet sie als Pastoralreferentin in unserer Gemeinde. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Vinka Bušić, tajnica

   

Naši kontakti  

Ured:
tel. +49 711/6403040/-49
fax: 649 32 78

Stan:
fra Zvonko: 41 47 07 94
fra Radoslav: 41 47 07 95
fax: 41 47 07 96

e-mail: info[&]kkgs.de

   

I ovdje smo  

Osobe čiji profil ne možemo vidjeti ili imaju konspirativna imena, ne primamo u grupu!

   

Društvene aktivnosti  

Ponedjeljkom19.30 - Folklor mladih

Utorkom:  18.00 - Škola tamburice; 19.30 - Probe ženske klape "Filiae Croatiae",  probe muške klape "Stella maris", probe tamburaškog sastava te  (po potrebi) probe dramske grupe: "Putujuća scena"

Srijedom19.30 - Probe  velikoga mješovitog zbora te probe dramske grupe: "Putujuća scena" 

Četvrtkom: 19.30 - Probe zbora mladih

Petkom: 19.30 - Folklor odraslih te druženje mladih (po dogovoru)

Subotom: 11.00 - Probe dječjeg zbora "Anđeli";11.45 - Folklor dječiji; 

Škola sviranja klavira: po individualnom dogovoru

Škola pjevanja: po individualnom dogovoru

Susret umirovljenika: svakim danom od 16 do 20 sati.

   

Čitajmo Bibliju  

   

Liturgija dana  

Današnja čitanja
(kliknite ikonu)

   

Svetac dana  

 
Kliknite na ikonu

   

Generalni konzulat Republike Hrvatske  

   

Generalni konzulat BiH  

   

Posjetitelji  

Danas 147

Jučer 233

Ovaj tjedan 1263

Ovaj mjesec 3123

Ukupno 631430

   
© Hrvatske katoličke zajednice Blaženi Alojzije Stepinac i Sveti Martin, Stuttgart Zentrum