ČITAČI

U crkvama u kojima nedjeljom, svetkovinama i blagdanima slavimo mise organizirano je čitanje Božje riječi. Za svaku crkvu je određena osoba koja radi raspored čitanja. Čitače na misama radnim danom organiziramo prije početka mise.
Pozivamo vjernike koji žele čitati i time naviještati Božju riječ na misama da se jave u župnom uredu ili svećeniku nakon mise.

Susreti čitača održavaju se prema dogovoru.