PRVA PRIČEST

Prva sveta pričest u našim će se Zajednicama održati u subotu, 04. 05. 2024.
u 11.00 sati u crkvi St. Hedwig.

Prvoj svetoj pričesti pristupit će djeca trećeg razreda osnovne škole koja redovito pohađaju vjeronauk – pripravu za Prvu pričest. Svi prvopričesnici koji nisu kršteni na području naših Zajednica dužni su donijeti Potvrdu o krštenju ili kopiju Krsnog lista.

***

Raspored vjeronauka

Utorkom se vjeronauk održava u Möhringenu u 17.00 sati a subotom u misiji u 10.00 sati.

Raspored vjeronauka kroz cijelu godinu možete preuzeti OVDJE.

***