KRIZMA

Podjela sakramenta krizme u našim Zajednicama bit će subotu, 27. 04. 2024.
u 10.00 sati u crkvi St. Hedwig.

Krizma u 2025. bit će u subotu, 24. 05. 2025. u 11.00 sati u crkvi St. Eberhard.

Krizmi će pristupiti svi kandidati koji redovito pohađaju vjeronauk – pripravu na Krizmu.

Svi krizmanici koji nisu kršteni na području naših Zajednica dužni su donijeti Potvrdu o krštenju ili kopiju Krsnog lista.

***

Raspored vjeronauka

Utorkom se vjeronauk održava u Möhringenu u 18.00 sati, a petkom u misiji prva grupa ima vjeronauk u 16.00 a druga u 17.00 sati.

Raspored vjeronauka kroz cijelu godinu možete preuzeti OVDJE.

***

***

Tko može biti kum/a na krizmi? 

Krizmani kum ili kuma mora biti stariji/a od šesnaest godina; mora biti katolik – pričešćen/a i krizman/a te provoditi život u skladu s vjerom. Kum/kuma koji/a ne živi na području naših Zajednica treba predati Potvrdu za kumstvo (Patenschein) koju će dobiti u župi u kojoj živi. Ako kum živi na području naših Zajednica a nema hrvatsko državljanstvo, dužan je potvrdu za kumstvo donijeti iz svoje župe.

***